Elektronik Ürünler ‘İkinci El’ Olarak İthal Edilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son derece önemli bir karara imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte yenilenmiş elektronik eşya ithalatının önü açıldı.

Söz konusu kararla birlikte atık elektrikli ve elektronik eşyalarla birlikte yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyalar, artık ithal edilebilecek. Öte yandan yönetmelikte bazı dikkat çekici detaylar da vardı.

İthalatın önü 26. ve 27. maddeyle açıldı

*AEEE: Atık elektrikli ve elektronik eşya, EEE: Elektrikli ve elektronik eşya

Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatı

MADDE 26- (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin hususlarda eşyanın atık olmadığının kanıtlanması amacıyla EK-5’te yer alan şartların sağlanması gerekir.

(2) Birinci fıkra doğrultusunda AEEE olmadığı kanıtlanan kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatı, Ticaret Bakanlığının ithalat izinlerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(3) Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin AEEE olmasının tereddüt edildiği durumlarda; depolarda muhafaza masrafları dâhil olmak üzere ilgili analiz ve kontrol gibi gerek duyulan işlemlere yönelik her türlü masraf üreticiler, onlar namına hareket eden üçüncü kişiler veya AEEE olmalarından kuşkulanılan kullanılmış EEE’lerin sevkiyatını düzenleyen diğer kişiler tarafından karşılanır.

AEEE’lerin ithalatı

MADDE 27- (1) AEEE’lerin ithalatına ilişkin iş ve işlemlerde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen atık ithalatına yönelik hususlar çerçevesinde hareket edilir.

Türkiye’de sadece telefonları ve tabletler yenilenebiliyorken yurt dışından her türlü yenilenmiş cihaz ithal edilebilecek:

Ülkemizde yenilenmiş elektronik ürünlerin kapsamı yalnızca telefon ve tabletlerden oluşuyor ve yalnızca lisanslı kuruluşlar aracılığıyla yenilenmelerine izin veriliyor. Fakat yönetmelik, ithal edilebilecek elektronik ürünlerde böyle bir kısıtlamaya yer vermedi.”

Peki tam olarak hangi ürünler ithal edilebilecek?

Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri ve otomatlar ithal edilebilecek.

İthalatı kim denetleyecek? Hangi şartlar aranacak?

İthalat, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek izinle mümkün olacak. İthal edilecek ürünün atık olmadığının ispatlanması zorunlu olacak ve ürünün atık olduğundan şüphelenildiği durumlarda depoda bekleme dahil analiz ve incelemeler, üretici veya onlar adına hareket eden üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamındaysa Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların ithali, genel Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

Vergilendirme nasıl olacak? Yenilenmiş elektronik eşyaların fiyatı düşecek mi?

Yenilenmiş elektronik eşyaların vergilendirilmesine dair şu anlık herhangi bir özel detay bulunmuyor. Bu cihazların, standart gümrük vergisine tabi tutulması beklenebilir.

Öte yandan yenilenmiş elektronik eşyaların ithali, ülkemizdeki yenilenmiş elektronik eşya pazarını da genişletecektir. Dolayısıyla fiyatların, satıcılara bağlı olarak en azından bir nebze düşmesini bekleyebiliriz.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol time casino casino siteleri