21 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır 2023? 21 yıl çalışanın ihbar süresi ne kadar? 21 yıllık kıdem tazminatı ne kadar?

21 yıllık çalışanın tazminatı ne kadar? İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte, işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen ücret olan “kıdem tazminatı” çalışanlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, 21 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır, kaç TL? 21 yıl çalışanın ihbar süresi ne kadar? Kıdem tazminatı hesapla! 21 yıllık kıdem tazminatı ne kadar?

21 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

2023 Brüt Asgari Ücret: 10.008 TL’dir. 21 yıllık asgari ücretli bir çalışanın kıdem tazminatı 224,337.61 TL’dir.

  • İhbar Tazminatı Detayları

İhbar Süresi: 8 Hafta

Brüt İhbar Tazminatı Tutarı: 18,681.60 TL

Gelir Vergisi Tutarı: 2,802.24 TL

Damga Vergisi Tutarı: 141.79 TL

Net İhbar Tazminatı Tutarı: 15,737.57 TL

  • Kıdem Tazminatı Detayları

Kıdem Süresi: 21 yıl 0 ay 0 gün

Brüt Kıdem Tazminatı Tutarı: 210,195.42 TL

Damga Vergisi Tutarı: 1,595.38 TL

Net Kıdem Tazminatı Tutarı: 208,600.04 TL

TOPLAM NET TAZMİNAT TUTARI: 224,337.61 TL

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

  • İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
  • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,
  • Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
  • Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,
  • Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,
  • İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLİR?

Net ücret, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı (işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLMEZ?

Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatili ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol time casino casino siteleri